Nyheder

Nyt fra ledelsen

23.10.2020 | Institut for Biologi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

Ny bog borer dybt i havisen

Havis i Arktis og Antarktis dækker ca. 10-12 % af jordens overflade og spiller en helt afgørende rolle for klimaet på jorden.

22.10.2020 | Institut for Biologi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

Hvad er Ekkolokalisering? Professor Peter Teglberg Madsen giver dig svaret i Forskerzones podcast

22.10.2020 | Institut for Biologi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

Professor Peter Teglberg Madsen fortæller om hvaler på Radio4

Lyt med når professor Peter Teglberg Madsen i radioprogrammet "Når Hvalerne Synger" på Radio4 tager os med ind i hvalernes verden.

21.10.2020 | Institut for Bioscience, Medarbejdere

Referat af de seneste tre ledelsesmøder i BIOS

kan nu læses her

21.10.2020 | Institut for Biologi, Medarbejdere

Covid - 19 smittetal

Her kan du løbende se de seneste tal for smitte med COVID-19 blandt studerende og medarbejdere på fakultetet. Siden opdateres hver tirsdag og fredag på baggrund af de indberetninger, der kommer til Smitteberedskabsgruppen på Nat og Tech.

20.10.2020 | Institut for Bioscience, Medarbejdere

COVID 19 smittetal

Vi har i fakultetets smitteberedskab fået mange spørgsmål til covid-19 smitteudviklingen på fakultetet. Det har indtil videre været AUs politik, at man ikke ville offentliggøre smittetallene – af forskellige årsager. Universitetsledelsen har dog for nylig ændret holdning, så vi nu har lov til et par gange om ugen at offentliggøre antal smittede…

19.10.2020 | Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

Nyt værktøj til hurtig og effektiv bekæmpelse af olieudslip på havet

Et dansk forskerhold fra Aarhus Universitet står bag et nyt, gratis værktøj til planlægning af beredskab i tilfælde af et olieudslip på havet

19.10.2020 | Medarbejdere, Institut for Bioscience

Møde i ph.d. udvalget 12. oktober

09.10.2020 | Institut for Bioscience, Medarbejdere

Møde i erhvervsudvalget 1. oktober 2020

Se referatet på hjemmesiden

07.10.2020 | Institut for Bioscience, Medarbejdere

Den nye Institutleder i Bioscience pr. 1. november 2020

Viser resultater 1 til 10 ud af 817

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Iltforholdene for september måned i de indre danske farvande gennem de sidste mere end 30 år. Arealet, der var ramt af iltsvind i september 2020 er på niveau med gennemsnittet for perioden 1989 til 2009. De værst målte iltsvind i de danske farvande var i 2002, hvor et areal på størrelse med knap halvdelen af Jylland blev ramt af iltsvind. Det blev den gang estimeret, at der som følge af dette iltsvind døde bunddyr med en samlet vægt svarende til vægten af den danske befolkning.
Når ilten forsvinder i bundvandet forsvinder de dyr, der kan flygte. Fastsiddende dyr er overladt til de dårlige forhold. Svovlbakterien Beggiatoa danner en måtte på overfladen af havbunden – det såkaldte ’liglagen’. Bakterierne kan omsætte den svovlbrinte, der trænger op fra bunden med den smule ilt, der er tilbage i bundvandet, og bakterierne udgør sidste skanse i en uheldig udvikling. Når de forsvinder, frigives den giftige svovlbrinte til vandet, hvor den slår planter og dyr ihjel. Foto: Peter Bondo.
Når svovlbrinte pludselig frigives fra havbunden under iltsvind, slår det fisk og andre dyr ihjel og man kan se opskyllede døde fisk langs kysterne. Foto: Bent Lauge Madsen.

07.10.2020 | Institut for Bioscience, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Iltsvind hærger igen de indre danske farvande

De nyeste målinger af iltindholdet i de danske farvande viser et massivt iltsvind, der ligger på niveau med perioden 1989-2009. Det er meget alvorligt for livet i havet siger seniorrådgiver Jens Würgler Hansen fra Aarhus Universitet.

06.10.2020 | Institut for Biologi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

Biodiversitetsforskningen på Institut for Biologi styrkes med trecifret million beløb

To forskere ved Institut for Biologi, Aarhus Universitet, modtager samlet 119 mio. kroner til to nye 6-årige forskningscentre, som skal undersøge hvordan biodiversiteten kan fremtidssikres i et omskifteligt klima og i en verden med et stadigt stigende ressourcebehov. Det er Novo Nordisk Fonden, der giver bevillingen som en del af ”Novo Nordisk…

05.10.2020 | Institut for Bioscience, Medarbejdere

Guide to what to do and who to contact in case you test positive with COVID-19 or suspect infection

Guide til, hvad I skal gøre og hvem I skal kontakte i tilfælde af smitte eller mistanke om smitte med COVID-19 hos jer selv eller jeres studerende.

01.10.2020 | Nyt fra ledelsen, Institut for Bioscience

Ny institutleder i Bioscience

Kære alle Vores dekan, Eskild, har netop orienteret mig om, at der er fundet en ny institutleder til Bioscience. Det er mig en fornøjelse at byde velkommen til Ole Hertel – nuværende viceinstitutleder og professor i Institut for Miljøvidenskab – som vores nye institutleder fra 1. november. Ole har rigtig mange års erfaring med rådgivning og…

25.09.2020 | Institut for Bioscience, Medarbejdere

Møde i forskningsudvalget

Der har været afholdt møde i forskningsudvalget den 16. september. Se referatet på udvalgets hjemmeside.

25.09.2020 | Institut for Bioscience, Medarbejdere

Møder i arbejdsmiljøorganisationen

Der afholdes møder i arbejdsmiljøorganisationen som følger: 7. september: Roskilde9. september: Silkeborg15. september fælles (LAMU) Referaterne lægges på arbejdsmiljøsiden, efterhånden som om de godkendes. f/arbejdsmiljøorganisationen Else Vihlborg Staalsen

23.09.2020 | Institut for Bioscience, Medarbejdere

Samarbejdsudvalgsmøde den 3. september

Se dokumenter på LSU-hjemmesiden. Nu er også referat uploadet.

21.09.2020 | Institut for Bioscience, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Natur- og Miljøpris til Professor Stiig Markager

Professor Stiig Markager modtager Danmarks Sportsfiskerforbunds Natur- og Miljøpris

18.09.2020 | Institut for Biologi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

15 Novo-millioner til forskning i skyer

Novo Nordisk Fonden bevilger 15 mio. kr. fra sit interdisciplinære synergiprogram til projekt DRAMA, som med forskere fra både Nat og Tech vil afkode, hvilken rolle mikrobielle aerosoler i atmosfæren spiller for skydannelsen.

17.09.2020 | Institut for Bioscience, Calls

Innovation Fund Denmark, Industrial Fellow - deadline

Viser resultater 1 til 10 ud af 807

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste