Om arbejdsmiljøorganisationen

Udvalget varetager den overordnede koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og sundhed på Natural Sciences, Institut for Biologi.

LAMU (lokalt arbejdsmiljøudvalg) medlemmer:

Arbejdsmiljøchef
Institutleder Hans Brix

Daglig arbejdsmiljøleder
Laborant Lone Ottosen

Sekretær for udvalget
Kontorelev Louise Kruse Have

Arbejdsmiljøledere (udpegede)
Lektor Peter Funch
Gruppe 7. Genetik, Økologi og Evolution (DNA)

AC TAP Urs Treier
Gruppe 8. Økoinformatik og Biodiversitet, Herbariet og Sekretariat (1540)

Adjunkt Klaus Koren
Gruppe 9. Mikrobiologi og Center for Geomikrobiologi

Lektor Lars Chresten Lund Hansen
Gruppe 10. Akvatisk biologi, inkl. Rønbjerg, Arktisk Center og Påskehøjgård

Lektor Hans Malte
Gruppe 11. Zoofysiologi, inkl. fællesværkstederne

Arbejdsmiljørepræsentanter (medarbejdervalgte)
Laborant Trine Bech Søgaard
Gruppe 7. Genetik, Økologi og Evolution (DNA)

Akademisk medarbejder Dennis Pedersen
Gruppe 8.  Økoinformatik og Biodiversitet, Herbariet og Sekretariat (1540)

Laborant Susanne Nielsen
Gruppe 9. Mikrobiologi og Center for Geomikrobiologi

Laborant Inge Buss la Cour
Gruppe 10.  Akvatisk biologi, inkl. Rønbjerg, Arktisk Center og Påskehøjgård

Laboratorietekniker Elin Ellebæk Petersen
Gruppe 11. Zoofysiologi, inkl. fællesværkstederne

Valgte for de studerende (sidstnævnte er suppleant)
Sidsel Gurholt Pedersen, sidselgp@hotmail.com    
Maja Lermark Schøn, majalermark@gmail.com
Rasmine Andersson Nielsen, 201409819@post.au.dk