Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalget er ramme for en bred dialog omkring alle aspekter af uddannelse og undervisning og sikrer den fagnære udvikling af uddannelserne ved Naturel Sciences.

Der kan maksimalt være 12 medlemmer og udvalget sammensættes paritetisk af fastansatte undervisere og studerende. Medlemmerne udpeges af prodekanen efter indstilling fra institutlederen. Fast medlem og formand er den uddannelsesansvarlige for biologiuddannelsen.

Det er besluttet, at der indstilles 4 medlemmer fra de sektioner, der ikke varetager posten som uddannelsesansvarlig. Institut for Biologi får et fast medlem af udvalget, og BFU indstiller de 6 studenterrepræsentanter.

Der er lavet aftale omkring observatører fra Institut fra Bioscience, således at Silkeborg og Roskilde repræsenteret og fra Akvatisk Biologi. Desuden får viceinstitutlederen og studenterstudievejlederen for biologi hver en observatørpost i udvalget.

Udgangspunktet er, at udpegningsperioden er 3 år.

Udvalgets medlemmer pr. 1. januar 2020

Formand og uddannelsesansvarlig

Undervisere

Studenterrepræsentanter

Observatører

Referent og mødeindkalder